Pojď si s námi zazpívat

Pojď si s námi zazpívat
Bůh má rád děti
Že prý Bůh vůbec není
Jen ty jsi Pán
Bible, to je Boží dopis
Řekl Bůh
Smířený
Ježíš přišel
Ježíš to je důkaz
Pane, mně chybějí slova
Jeden za všechny
Hej, už víš
Máme dobrý důvod jásat
Jen Ježíši
Svobodný
On přijde
V dlani Otcově
Je v tvé moci
Všechno
Silný Bůh
Bůh je větší
Pán Bůh je špička
Nech ten kufr
Ježíš je můj kamarád
Už měsíček dívá se k nám

V našem e-shopu najdete
CD, zpěvníček i playbacky