Programy na tábory

Dětský tábor je fantastická příležitost, jak s dětmi prožívat víru a přiblížit jim biblické poselství docela prakticky. Jinak míváme v církvi většinou k dispozici jen krátký čas – tady s nimi můžeme být 24 hodin denně. Je to nádherná možnost, jak prohloubit biblické poselství rozhovory, hrami a zábavou.

Níže najdeš několik vypracovaných táborových programů, které jsme sami použili na svých táborech Klauníků. Přáli bychom si, aby mohly posloužit i dalším dětem k požehnání a táborovým vedoucím zjednodušily jejich přípravy.

TIP: stanovte si pro každý den jeden cíl: co se děti mají dnes naučit (rozumové poznatky, biblická pravda) a co mají k tomu prakticky prožít (aplikace).