Objevujme Bibli se školáky

Co vám materiál přinese?

Připravili jsme pro vás materiál na 206 hodin - chronologický cyklus na pět let.
Každý ročník obsahuje
- jeden sešit NZ
- a jeden sešit SZ.
Až dojdete na konec, můžete začít znovu, protože vaše děti se mezi tím vyměnily.

Materiál obsahuje:
- informace o pozadí biblického textu,
- návrhy na uspořádání hodiny pro věk 7-9 a 10-11,
- ilustrace pro použití jako vyučovací pomůcky,
- předlohy k utvrzení tématu...

Přehledy obsahu a ukázky ke stažení najdete v e-shopu

Jaké máme cíle pro práci se školáky?

1. Dětství není jen přípravná doba pro dospělost! Je to životní etapa, která má vlastní hodnotu sama o sobě. Bůh nám svěřil děti - a naším úkolem je dětstvím je provázet a v každé jeho fázi jim poskytovat potřebné impulsy.

2. Nástupem do školy se dítěti otevírá docela nový svět. Najednou zjišťuje, co všechno je tu ještě ke zkoumání a objevování. Tomuto hladu po poznávání a vědění můžeme vyjít vstříc, když dětem nabídneme zajímavě upravenou biblickou látku.

3. Ve věku kolem 9 let začíná být pro dítě nesmírně významnou společnost vrstevníků. Proto je důležité v církevním společenství vytvářet pro tuto věkovou skupinu podmínky a příležitosti pro společné aktivity a zkušenosti s vírou.

4. Jádro evangelia a nabídka spasení jsou pochopitelné v každém věku, pokud jsou podány přiměřeným způsobem. Abychom to dokázali a byli užitečnými Božími nástroji, musíme se světem dětských zážitků zaměstnávat a biblické poselství na ně vhodně navázat.

5. Naše děti mají přiměřeně svému věku:
- poznávat Boha a jeho slovo a spojovat s nimi pozitivní zážitky;
- navázat k Bohu osobní vztah a k jeho pěstování dostávat odpovídající „potravu";
- praktikovat svou víru ve všedním životě.

Z OHLASŮ

Pracovala jsem ve školství, sama mám 3 děti ... Jsem opravdu nadšená, že existují vaše stránky, které jsou skvěle udělané a kde může člověk čerpat další inspirace. Už něco od Vás mám a je to skvělé. Ať Vám Pán moc žehná ve Vaší práci!  (Romana N.)