Objevujme Bibli s předškoláky

Co vám materiál přinese?

Připravili jsme pro vás materiál na 180 hodin = 90 témat, každé téma rozdělíme dvě hodiny.
Je to cyklus na čtyři roky (4 CD-ROMy) - až dojdete na konec, můžete začít znovu, protože vaše děti se mezitím vyměnily.

Materiál obsahuje:
- informace o pozadí biblického textu;
- návrhy na uspořádání hodiny;
- ilustrace pro použití jako vyučovací pomůcky;
- předlohy k utvrzení tématu, k učení biblických veršů, ...
- mnoho obrázků, všecko barevně i černobíle, digitálně a přímo k vytištění ze souboru pdf;
- ke všem biblických příběhům obrázky v powerpointu pro prezentaci.

Přehledy obsahu a ukázky ke stažení najdete v e-shopu

Jaké máme cíle pro práci s předškoláky?

1. Dětství není jen přípravná doba pro dospělost! Je to životní etapa, která má vlastní hodnotu sama o sobě. Bůh nám svěřil děti - a je naším úkolem dětstvím je provázet a v každé jeho fázi jim poskytovat potřebné impulsy.

2. Mladší děti se učí kromě jiného hlavně napodobováním. Je proto nesmírně důležité, aby v našich křesťanských rodinách a společenstvích nacházely příklady hodné následování.

3. Předškolní děti milují příběhy. Vyprávění poutavých příběhů je skvělý prostředek, jak jim přiblížit Boží slovo a každodenní život s Ježíšem co nejpraktičtěji.

4. Jádro evangelia a nabídka spasení jsou pochopitelné v každém věku, pokud jsou podány přiměřeným způsobem. Abychom to dokázali a byli užitečnými Božími nástroji, musíme se světem dětských zážitků zaměstnávat a biblické poselství na ně vhodně navázat.

5. Předškoláci mají přiměřeně svému věku:
- poznávat Boha a jeho slovo a spojovat s nimi pozitivní zážitky;
- navázat k Bohu osobní vztah a k jeho pěstování dostávat odpovídající „potravu";
- praktikovat svou víru ve všedním životě, v rodině i v církvi.

Z OHLASŮ

Velmi děkuji za inspiraci. Prvním krokem do praxe bude obstarání materiálů. Potom úprava místnosti ve sboru dle možností, domluva s dalšími sestrami ze sboru... Měla jsem z toho strach, ale teď se těším. Díky, Jana