Inspirace pro pracovníky s dětmi

1. Jak předat dětem to nejdůležitější
11minutový videoseminář s pracovním listem, který si zde vytiskněte
a v průběhu videosemináře doplňujte o důležité myšlenky:
 
 
2. Jak připravit hezké vizuální pomůcky pro děti
9minutový videoseminář s pracovním listem, který si zde vytiskněte
a v průběhu videosemináře doplňujte o důležité myšlenky:
 
 
3. Jak udržet kázeň v hodině
15minutový videoseminář s pracovním listem, který si zde vytiskněte
a v průběhu videosemináře doplňujte o důležité myšlenky:
 
 
4. Práce se sketchboardem
Sketchboard je technika kreslení obrázků na tabuli pomocí jednoduchých črtů barvami v průběhu vyprávění příběhu.
 
 

 

Malá inspirace

1. Vyprávění biblického příběhu

2. Názorná lekce

3. Učení biblického verše

Pro další inspiraci a videa doporučujeme příručku
Každé dítě potřebuje slyšet evangelium..." s CD-ROM

______________________________________________

1. Vyprávění biblického příběhu

 

2. Názorná lekce

3. Učení biblického verše

 

Dárky a tipy k tématu

online dary

 

chatroom na FB